TęczyńscyOSOBY DRAMATU.
DOROTA Z TĘCZYNA.
ŻEGOTA TOPORCZYK Z TĘCZYNA.
WOJSŁAW TOPORCZYK Z TĘCZYNA.
OTTO TOPORCZYK Z RABSZTYNA.
NAWÓJ TOPORCZYK.
JANKO GRZEBIEŁ.
PIOTR ZABÓJ.
PANI JANOWA, STARA DOZORCZYNI.
JADWIGA, JEJ CÓRKA.
BARTOSZ, STARY SŁUGA
GIERMEK.
SŁUDZY.
DWÓCH PODROŻNYCH.
LUDZIE ŻEGOTY.
Scena w 1 Akcie na Zamku w Przegini, toż w II i III, w IV w Krakowie, w V na gościńcu u wieży zwanej Masława.
AKT I.
Scena pierwsza.

Teatr wystawia podwórzec Zamku w Przegini. — Wprost kilka wschodów wiedzie wewnątrz gankiem na Zamek. Na prawo furta w murze okolnym, wysokim.
Na lewo wielka murowana budowa z gankami, okna długie wązkie dach spiczasty, wysoki, na chorągiewkach znak herbu Topor; toż nad drzwiami zamkowemi i nad furtą.
Kilka starych drzew około muru przy furcie.

DOROTA
(na ganku. )

Miły Boże, jakże też nudno na tem starem Zamczysku pradziadów moich — Samej
jednej, zawsze samej !
Od dzieciństwa ska-
zanej na rozmyślanie swojego sieroctwa, i kosztowanie wszystkich jego goryczy. — O! ciężko-bo też być sierotą, kamieniem na sercu samotność sieroca.
— Nikogo, dokoła nikogo, prócz starej mojej Pani Janowej, prócz Jadwigi, prócz...
(obraca się i podnosi głowę) po chwili:
Prócz Nawoja — Gdyby nie oni, gdyby nie on — gdyby nie on, to tęskno, powolnie wybijające na sercu godziny, zabiłyby mnie dawno.
Z nim, z niemi, trochę zapominam, żem sierota.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 Nastepna>>